Que vull

Som poqueta cosa, però ja va bé si, com mosques d'ase, podem punyir i posar un poc malapler als que mantenen sistemes opressius i imperialistes, condemnant a mig món a la injustícia, la marginació i la fam. Si a més a més ens desengavatxam, molt millor.

dimarts, 13 de juliol de 2010

El 25 de febrer José Ramón Bauzà va ser entrevistat per la cadena de TV Intereconomia dins el programa “El gato al agua” i li preguntaren sobre el seu posicionament davant la llengua. Les respostes foren contundents i són textualment aquestes: “Quiero ser muy claro en este sentido. Si soy presidente de Baleares, lo primero aboliremos el decreto de mínimos; eliminaremos toda ley de normalización lingüística que impida el uso en libertad y en equilibrio de nuestras lenguas. Los padres podrán elegir la lengua vehicular de sus hijos en la educación. El catalán dejará de utilizarse como tal en los libros de texto, sino que se sustituirán por libros editados en mallorquín, menorquín, ibicenco y formenterense que son las modalidades utilizadas. Y dejará de ser un requisito en la administración; ejemplo: los profesionales docentes, santarios y liberales que hoy son limitados y coaccionados por el uso lingüístico, en este caso el catalán, dejarán de serlo; se suprime el catalán de la adminstración, y pasará de ser un requisito a ser exlusivamente un mérito; hay que fomentar a los profesionales, los más formados, los mejores. No es posible que nuestra sociedad se esté adaptando a un modelo lingüístico, cuando a lo que se tiene que adaptar la sociedad es a un modelo real”.
Ja l’heu sentit al canari! Efectivament, els plantejaments són molt clars: enviar a fregir ous de lloca més de 30 anys de lluites per mirar d’establir l’ordre natural, i de cop i volta tornar més o manco a l’època del franquisme. Vaja una reculada!
Ja sabem el que vol fer si arriba a president i ho diu en plural. Vol dir que és una decisió consensuada dins el PP, d’acord amb Madrid, o ¿és simplement un plural majestàtic? ¿On són Francesc Fiol, Joan Font, Pere Rotger... que sempre s’havien pronunciat a favor de la nostra llengua? Ara callen com a morts. Pel que es veu tot és venal.
Aboliran el decret de mínims, per tant ni tan sols mínims poden exigir els mallorquins dins ca seva als que són els seus servidors; hem de ser nosaltres els que ens hem d’adaptar als que ens han imposat una altra llengua i sempre en nom de la llibertat. I com sempre, davant l’administració vol que els mallorquins calem el cap i ens facem servidors dels servidors públics, que viuen dels nostres impostos i es guanyen les sopes a Mallorca, però són tan curtets (o despectius) que no es donen en coratge (o no els dóna la gana) d’aprendre el mínim exigit ara.
Eliminaran la normalització lingüística que impedeixi l’ús en llibertat i equilibri de les nostres llengües i la tornaran a anormalitzar. En parlar de llibertat i equilibri seria una monada si es referissin a la llibertat del poble mallorquí a mantenir la seva llengua i l’equilibri real de les llengües, que no ha existit des de fa segles, però me sembla que no van per aquí els tirs.
“El catalán dejará de utilizarse como tal”. Mem com vos sona “el castellano dejará de utilizarse como tal y se editarán los libros con las modalidades habladas en Andalucía y Asturias? Supòs que demanarà l’assessoria valenciana d’en Camps.
Vol garantir que els pares puguin elegir la llengua vehicular a l’escola. Queda molt guapo el reclam de llibertat d’elecció del pares, però alerta perquè d’amagat ens volen donar cresta per ballesta. Aquesta garantia segurament és sols pels castellanoparlants, perquè els que parlam català no podrem elegir la llengua vehicular a cap indret de parla castellana. Llibertat per uns i no pels altres; uep, això no val! Llibertat i igualtat per tothom, ¿o no? I bon guirigall armaríem dins les escoles, fent segregacions de llengua dins el nostre territori lingüístic. Que no passin ànsia els imperialistes lingüístics castellans i els seus escolans mallorquins: tots els mallorquins aprendran el castellà i no és tan clar que tots aprenguin el català. És evident que històricament s’han coaptat drets lingüístics i s’han promogut privilegis i desigualtats a favor del castellà, en contra del català, i així anam. Els successors del franquisme volen seguir la mateixa història i sempre davall la disfressa de la llibertat.
Si bé avui quasi tots els de parla catalana som bilingües i per llei (no necessàriament per justícia) diuen que s’ha de conèixer el castellà, és una fal•làcia demagògica dir que “el castellà és la llengua comuna dels tots”.
Efectivament, no és possible que la nostra societat mallorquina s’hagi d’adaptar a un model lingüístic aliè i impropi.
En certa manera puc entendre els afanys espanyolistes i imperialistes dels peninsulars del PP, que històricament han tengut una fòbia visceral anticatalanista, imposant la llengua per on han passat, però no puc entendre que siguin mallorquins els que apedreguin les pròpies teulades; me sembla una traïdoria el renegar de la pròpia identitat, d’una part essencial de la seva cultura i de l’herència dels avantpassats.
José Ramón, si dus endavant el programa lingüístic de Carlos Delgado, que has fet teu, seràs un responsable important del retrocés que pugui patir la nostra llengua.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada